Make your own free website on Tripod.com

האתר לקידום שידוכה של יעל שטרנהל לאני מאשים yaels.com

:גיצהל תדבכתמ להנרטש לעי ךודיש ןעמל התומעה
.(הצרה תרודהמ) ."ם י ש א מ   י נ א " ל   ל ה נ ר ט ש   ל ע י    ך ד ו ש ת


....םימורופב לעי לע םילכרמ :שדח רודמ
(לעי לע םירמאנש תוצאנהו תואמחמה , םינוגרפה ,םילוכירה לכ)


(25.10.01) !! להנרטש לעי תא רטפל - Ynet .1
2002 ראורבפ / "ונלש ןיינעה" תושדחה םורופ - קראפ דייה .2
2002 ץרמ / סלגסייו בד ד"וע םע ןויארה לע תרוקב :טנ-רטור םורופ .3
2002 לירפא טנ.רטור םורופ .4
19.4.2002 / ץלוהנרטש לעי תרבג :זופת הילאוטקא םורופ .5
2002 יאמ / (ךסמ םולצ) תיזג יבג לש וירוטיפ רשקהב - להנרטש לעי דגנ רטור םורופ .6
2002 יאמ / (רושיק) תיזג יבג לש וירוטיפ רשקהב - להנרטש לעי דגנ רטור םורופ .7
2002 יאמ / (ךסמ םולצ) ורשקהמ אציש ןויד - תולילג יפ אשונב - רטור םורופ .8
2002 יאמ / (רושיק ) ורשקהמ אציש ןויד - תולילג יפ אשונב - רטור םורופ .9
6.2000 / (ךסמ םולצ) תשלוג לש הבוגת / לור-דנא-קורב תונב - "תוננב" .10
6.2000 / (רושיק) תשלוג לש הבוגת / לור-דנא-קורב תונב - "תוננב" .11דואמ םכל הדונ ,לעיב םיקסועש םיפסונ םירושיק םתאצמ םא
...שארמ הדות ליימ יאב .ונתוא ונכדעת םא

......ישארה דומעל הרזח